Galeria 2010

Święto Województwa w Inowrocławiu, Włocławku, Grudziądzu, Toruniu i Bydgoszczy

Zobacz inne galerie

Wiedza dzieci ze szkół podstawowych dotyczy miasta, bądź całego kraju. Tą wyrwę, dotyczącą województwa staramy się zapełnić poprzez naukę w formie zabawy. Impreza pełna jest wesołych tańców, gier i zabawach, pomiędzy którymi pojawiają się elementy mające na celu uświadomienie dzieciom faktu istnienia województwa kujawsko-pomorskiego. Dlatego też nasze imprezy odbywają się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego bądź w jego pobliżu.

Ponadto dzieci oprócz konkursów, gier i zabaw podczas których odpowiadają na pytania na temat naszego województwa, biorą także udział w wykładach mających na celu zapoznanie ich z instytucja jaką jest Urząd Marszałkowski.

W 2009 r na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego taka zabawa odbyła się w Toruniu; w 2010 r. impreza poszerzyła swój zasięg o kolejne miasta. Byliśmy we Włocławku, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu oraz Toruniu. Pozytywny odbiór oraz zadowolone miny dzieci sprawiły, że imprezy te są z roku na rok kontynuowane.